Portfolio

Mijn specialisaties: Informatisering en informatiemaatschappij, procesmanagement, wijkaanpak en buurtontwikkeling, mens & werk, freelancen, persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Een paar voorbeelden.

Informatisering en informatiemaatschappij

Voor ICTU in opdracht van de CIO's van de Rijksoverheid

Visualisatie (en meer) van architectuur
Hoe maak ik informatisering en architectuur aantrekkelijk en toegankelijk voor bestuurders zonder affiniteit met ICT? En hoe visualiseren we de Enterprise Architectuur van de Rijksdienst? 

Resultaat: iAtlas, kompas voor het digitale Rijk

Lid van het creatieve team, conceptontwikkeling, aansturing vormgeving, schrijven teksten.

Masterclass samenwerking Rijksoverheid en ICT-bedrijfsleven
Ze moeten de klus samen klaren. Maar met de slechte pers over mislukte ICT-projecten, staat de relatie ernstig onder druk. En dat helpt zeker niet om het in de toekomst beter te doen. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Werkgelegenheid was ik namens ICTU projectleider van de Masterclass. Zeer geslaagd, ook door de inzet van de onovertroffen moderator Tom Kok (CoolGroup).

iBestuur Congres
Van 2011 tot en met 2015 lid van het projectteam. Mede conceptontwikkeling, tekstschrijven, ontwikkeling communicatiemiddelen (website, programmaboekje etc.). In 2014 en 2015 deed ik ook de productie en de inrichting.

iBestuur Magazine
Voor dit prachtige blad dat zowel in hardcopy als digitaal verschijnt, schrijf ik artikelen over vernieuwing bij de overheid. Bijvoorbeeld:

Mens & werk

Voor Carièrretijger (Internet uitgeverij Applinet )schreef ik vele artikelen over de boeiende wereld van school, opleiding, carrière, competentieontwikkeling en solliciteren. Een overzicht van mijn artikelen.

Cursus Delegeren op leren.nl (Applinet) voor startende leidinggevenden op mbo-plus niveau

Voor Lancelots.nl (Applinet) schreef ik interessante artikelen voor zelfstandigen en starters. Een overzicht van mijn artikelen.

Organisatieontwikkeling

Ooit won ik de Randstad Scriptieprijs met mijn scriptie over Lerende Organisaties en Kwaliteitsmanagement. Organisatieontwikkeling is nog steeds één van mijn interessegebieden.

Opdracht: het ministerie van VWS wilde graag dat haar medewerkers in beleidsontwikkeling meer rekening houden met de uitvoering. Ogenschijnlijk eenvoudige wet- en regelgeving levert in de praktijk soms onwerkbare situaties voor professionals op, burgers raken het spoor volledig bijster.

  • nieuwsbrief voor beleidsmedewerkers met voorbeelden.
  • een boekje: 'Eenvoudig. Uitvoerbaar. Begrijpelijk. Werken aan regels die werken' met handvatten.

Wijkaanpak en buurtontwikkeling

Voor professionals is het vaak lastig om teksten te schrijven waar bewoners iets mee kunnen. Ze schrijven daarvoor te abstract, te juridisch en gebruiken te ingewikkelde taal. Daar schiet niemand iets mee op. Bijvoorbeeld:

  • stadsdeel Nieuw-West: Wijkkrant Slotermeer vernieuwt… update over de impact bezuinigingen.
  • wijkkrant Randenbroek-Schuilenburg Vernieuwt (concept Mostrmrkbl).